Gasni kondenzacioni kotlovi

Posebno pogodan za rad u dimovodima koji zahtevaju „velike naponske“ cevi zahvaljujući odobrenju za rad sa ispušnim dimnim gasovima prečnika 50 mm F.P.S: Sistem zaštite dimnih gasova. Ventil za odvod dimnih cevi predviđen standardom omogućava jednostavno povezivanje sa kolektivnim dimnim sistemima pod pritiskom (npr. U restrukturiranju), u skladu sa propisom UNI 7129 Dizajnirani da pojednostave i olakšaju normalno održavanje i operacije čišćenja Postavljanje solarnog sistema: podešeno za proizvodnju tople vode u domaćinstvu u kombinaciji sa sistemima solarnih panela ZAUSTAVITE I Krenite: možete odložiti paljenje gorionika tako što ćete ga pokrenuti samo kada se topla voda u domaćinstvu dovodi Sertifikovana udobnost sa 3 zvezdice u režimu proizvodnje tople vode u skladu sa EN 13203 Minimalna zagađenja (klasa 6 prema EN 15502-1) Radni režim klizne temperature preko spoljne sonde (opciono) Modulirajuća toplotna pumpa sa malom potrošnjom (ErP Readi - klasa A) Digitalna kontrola plamena sa tri paljenja pokušava da se blokira rad zbog otkrivanja neuspjelog plamena (mod metan) Mesto ugradnje: takođe napolju, na delimično zaštićenom mestu do -5 ° C standardnim i čak -15 ° C uz dodatak opcionog kompleta grejnih elemenata protiv smrzavanja